แสดงทั้งหมด 34 รายการ

ที่ดินว่างเปล่า เมืองประจวบคีรีขันธ์ 1 แปลง

ราคา  ฿37,175,000

เพิ่มเติม
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่

ราคา  ฿216,750,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ตำบลวัฒานคร

ราคา  ฿5,000,000

เพิ่มเติม
ที่ดินเปล่า บ้านโนน-หนองใหญ่ (สก.4012)

ราคา  ฿6,500,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า เมืองประจวบคีรีขันธ์ 2 แปลง

ราคา  ฿29,800,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ตำบลบ่อนอก

ราคา  ฿30,000,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ตำบลบ่อนอก น.ส.3ก. เลขที่ 2244

ราคา  ฿5,000,000

เพิ่มเติม