แสดงทั้งหมด 8 รายการ

ที่ดินว่างเปล่า ตำบลบึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 2

ราคา  ฿210,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ตำบลบึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1

ราคา  ฿310,000

เพิ่มเติม
ที่ดินเปล่า โฉนด 30393 และ 31171

ราคา  ฿15,030,000

เพิ่มเติม
ที่ดินเปล่า

ราคา  ฿7,820,000

เพิ่มเติม