แสดงทั้งหมด 11 รายการ

ที่ดินว่างเปล่า ตำบลบึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 3

ราคา  ฿1,790,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ตำบลบึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 2

ราคา  ฿210,000

เพิ่มเติม
ที่ดินว่างเปล่า ตำบลบึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1

ราคา  ฿310,000

เพิ่มเติม
ติดถนนเพชรเกษม(ทล.4) ระหว่าง กม.290-291

ราคา  ฿27,550,000

เพิ่มเติม
ติิดถนนเพชรเกษม(ทล.4) บริเวณระหว่าง กม.294-295

ราคา  ฿4,400,000

เพิ่มเติม
ที่ดินเปล่า โฉนด 30393 และ 31171

ราคา  ฿11,690,000

เพิ่มเติม